HorsEcutive(™) er en metode for coaching og veiledning som er utviklet av Fabio Manzetti. Metoden kan brukes på bådetindivider og grupper. Programmet spenner normalt over 4 – 5 måneder og kombinerer coaching i gruppe med individuell veiledning. Faglig sett sogner HorsEcutive(™) -programmet til litteraturen rundt “Emotional and Inspirational Leadership”, med følgende filosofiske pilarer:


  1. 1.Starte fra individet for å nå gruppen

  2. 2.Potensialet ligger inne i individet selv.

  3. 3.Emosjoner er limet som engasjerer og holder mennesker sammen.

  4. 4.”The adaptive unconscious”

  5. 5.Nye synapser fremmer læring.

 

Velkommen til HorsEcutive